BARET - BARETLER

2009-08-29 03:27:00

BARETLER

Günümüzde riskli işlerde ( inşaat ) iş güvenliği ni sağlayan ve işçi sağlığını temin eden iş elbisesi aksesuarları olan baretler genellikle polietilenden üretilmekteyken eski çağlarda baretler çelik, demir, bakır, tunç, kemik, hayvan dişi, keçe, hayvan postu, mukavemeti artırılmış birtakım dokuma kumaşlar ve deri gibi malzemelerden ve hatta bazen de altın gibi değerli madenlerden üretilirlerdi.

 

Tarihleri milattan öncelere endekslenen çeşitli baretler veya miğferler dünyanın farklı yerlerinde yapılan kazılarda bulunmuştur. Çeşitli kültürlere ait ve emniyeti sağlamak ve farklı fonksiyonları olan bu baretler ve miğferler genellikle şavaşçılar tarafından veya askeri birliklerin geçit törenlerinde ve benzer gösterilerinde kullanılmaktaydı. Bu dönemlerden kalma baretlerin ve miğferlerin malzemeleri de bir o kadar çeşitlilik arz etmektedir. İlginç olan yaklaşık otuz kadar erkek domuzun dişlerinden yapılan ve deri ve tunç ile birleştirilen ve günümüzün baretlerinin öncüleri sayılabilecek başlıklardır. Bu başlıklardan biri Milattan önce yaklaşık 15. Yüzyıla ait olan ve klasik öncesi Yunan şehirlerinden Dendra köyünde (Korint kıstağı ile Mora Yarımadası arasındaki Miken Uygarlığı na ait topraklarda) yer alan bir asker mezarının geçtiğimiz yüzyıl ortalarında yapılan kazısında gün ışığına çıkarılmıştır.


Sürekli geliştirilen, kullanılan malzemelerin koruyucu özellikleri artırılan ve gramajları düşürülerek daha hafif ve kullanımı daha rahat hale getirilen baretlere ve benzer başlıklara tipik bir örnek eskiden ikinci dünya savaşı dönemlerinde kullanılan ve pilotların üzerine uçuş gözlüklerini de taktıkları deri başlıklar teşkil etmektedir. Bu deri başlıkların yerini günümüzde birbirinden farklı fonksiyonlar da eklenen vizörlü savaş pilotu başlıkları veya kaskları yer almaktadır.

 

Buna karşın günümüz askeri baretleri ve miğferleri ise artık atılan mermilerden doğrudan korumaktan ziyade fırlayan ufak cisimlerden veya havada uçuşan kıymık gibi parçacıklardan korumaya yaramaktadır, çünkü günümüzün silahlarının mermileri fazlasıyla güçlüdür.

 

Benzer bir gelişme de profesyonel sporcu elbiselerinin aksesuarlarında da yaşanmıştır. Eskiden deriden üretilen buz hokeyi baretlerinin yerini artık 1960 lardan beri fiberglass materyalinden üretilen tel kafesli, yüksek emniyetli baretler almış durumdadır.

 

Bu küçük tarihi gezintiden sonra iş hayatında kullanılan günümüzün baretlerine bir göz atalım.

GÜNÜMÜZ BARET MODELLERİ 

Kişi çalışırken başın korunmasını ve böylece işçinin sağlığının ve iş güvenliğinin teminat altına alınmasını gerektiren işlerde kullanılan ve bazı mesleklerde başa takılması yasalarca zorunlu kılınan baretler iş elbiserinin bir aksesuarıdır. iş elbiseleri aksesuarı olan baretlerin temin edilmesi ve işçilerce takılmasının sağlanması ülkemiz yasaları ve yönetmeliklerince işverenin sorumluluğunda bulunan hususlardır. İşveren, iş yerinde oluşabilecek riskleri analiz etmek, bir risk değerlendirmesi yatırmak ve iş yerinde çalıştırdığı işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini temin etmek amacıyla gereken teçhizatı koruyucu  iş elbiselerini, bunların aksusuarlarını ve diğer gerekli ekipmanı temin etmekle mükelleftir. İş Kanunu gereği iş yerlerinde koruyucu önlemlerin alınmasıyla ilgili eksiklikler konusunda iş yerlerine verilebilecek idari para cezaları yuvarlak olarak 80 ile 8.000,- YTL arasında değişmektedir.  

115
0
0
Yorum Yaz