İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

2009-08-31 18:31:00

-  Baş koruyucuları; baret ve şapkalar, saç koruyucuları (saç fileleri), kulak koruyucuları (tıkaç ve kulaklık),-  Yüz ve göz koruyucuları; başlıklar, gözlükler, yüz ve el siperleri, kaynakçı maskeleri,-  Solunum organları koruyucuları; oksijen ve hava maskeleri, hava hortumlu maskeler, kanister ve kartriç tipi maskeler, -  El ve ayak korunması; eldivenler, lastik eldivenler, koruyucu ayakkabılar, bacak koruyucuları, -  Koruyucu giyim; önlük ve uygun iş elbisesi,İşçi sağlığı ve iş güvenliğini; iş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve ilmi çalışmalar olarak tanımlayabiliriz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amacı;Üretim güvenliğini ve İşletme güvenliğini sağlamak olarak sıralayabiliriz. Çalışanları korumak, işyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak temel ilkeleridir. Şüphesiz bu hususlar birbirleriyle yakından ilişkilidir. Günümüzde sanayileşmekte olan ülkelerde çalışanların sayısındaki hızlı artış beraberinde çalışanların bir takım sağlık ve iş güvenliği sorunu getirmiştir.Sanayileşmiş ülkeler içinde bulunduğumuz yüzyılda ciddi çabalar harcamaktadırlar. Bu konuda eğitim ve kontrole önem vermekteler, ayrıca bu konuyla ilgili olarak işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla işyerlerini yoğun denetim altında tutmaktadırlar. Uluslararası çalışmalarına göre her yıl ortalama 50 milyon iş kazası olmakta, yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmekte,1,5 milyon kişi sürekli iş göremez olmaktadır. Gelişmiş sanayi ü... Devamı

Emniyet Kemerleri

2009-08-31 18:27:00

bel tipi emniyet kemeri, dağcı, emniyet halatı, paraşüt tipi, şok emiciTüm dünyada trafik kazası yaralanmaları ve iş kazaları en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının ve iş kazalarının çoğu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdedir. Bir ulaşım aracı içinde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin başında gelen emniyet kemeri, bir kaza esnasında ölüm ve yaralanma riskini önemli ölçüde azaltan bir düzenektir. İş kazalarında ise emniyet kemerleri kullanmak veya yapılan işle ilgili olarak diğer kişi güvenliğini arttıran iş elbiseleri giymek çok önemlidir.Arabalar için emniyet kemeri üretimi altmışlı yıllarda standart üretimine başlansa da tüm dünyada yaygınlaşması seksenli yıllardan itibaren olmuştur. Ülkemizde ilk kez, 16.06.1985 tarihinde emniyet kemeri kullanma zorunluluğu kanun kapsamına alınmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78’inci maddesi ile “belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanması zorunludur ve emniyet kemerinin hangi araçlarda kullanılacağı yönetmelikte belirtilmiştir.” yönündeki hüküm ile emniyet kemeri kullanılması zorunlu kılınmıştır. İş alanlarında kullanılan iş elbiseleri emniyet kemerleri paraşüt tipi ve bel tipi olarak ikiye ayrılır. Paraşüt tipi olanlar yüksekte çalışan kişilerin düşmesini engelleyen, onları emniyet altında çalışmalarını sağlayan yukarı çıkabilen ve aşağı inebilen mekanizmalı kemerlerdir. Çalışan kişiler bu iş elbisesini bacaklarında geçirerek giyer omuzlardan geçer ve göğüs ve sırtı destekler. Ayarlanabilir kemerlidir. Bağlantı aletleriyle yükseğe çıkmayı ve inmeyi çok kolaylaştırır ve güven altında... Devamı

iş kıyafetleri

2009-08-31 18:23:00

İş Kıyafetleri,Özel Güvenlik Kıyafetleri,İş Güvenliği,Personel Giyim,İş Kıyafetleri,Güvenlik Kıyafetleri,Zabıta Kıyafetleri ,iş elbiseleri,iş elbisesi,işci elbisesi,personel kıyafeti,personel kıyafetleri,iş tulumu,bahcıvan,tulum iş önlüğü,şapka,baret,şantiye malzemeleri,gömlek İş kıyafetleri iş ve işçi güvenliğini sağlamak amaçlı iş yerlerinde kullanılması zorunlu olan giysilerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle iş elbiseleri ‘nin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. İş yerleri çalışanlara gerekli güvenlikli iş elbisesi ‘ni vermek zorundadır. Çalışanlar da kendi güvenlikleri için bu kıyafetleri aksesuarlarıyla birlikte kullanmalıdırlar.İşin gereklerine göre iş kıyafetleri değişiklik gösterir. Her alan için farklı türde giysi üretilir.      Hastane çalışanları için genelde beyaz önlük, gömlek veya ceket biçimli giysilerin üzerine giyilen iş elbiseleri dikilir. Özel kumaşlardan ameliyat giysileri, aksesuar olarak maskeler ve gözlükler üretilir. Eldivenler de işe uygun malzemelerden yapılır. Hastane ve laboratuar çalışanlarının giysileri benzerlik gösterir. Kimyasallarla ilgili  çalışanlar için ayrıca kimyasallara dayanıklı kumaşlardan giysileri eldivenler ve maskeler yapılır. Ayrıca dayanıklı malzemelerden önlükler kullanılır Devamı

Uyarı Levhaları

2009-08-31 18:21:00

uyarı levhası, uyarı tabelası iş güvenliği levhaları, uyarı levhaları, ikaz levhası, ikaz levhaları, uyarı levhası, uyarı levhaları, güvenlik levhasıUyarı levhaları iş hayatımızın her aşamasında hem kendimizin, hem de diğer çalışanların güvenliği açısından son derece gereklidirler. Çoğu zaman önemsiz gibi görünen, dikkatten kaçabilen şeyler bazen insan hayatına mal olabilecek derecede vahim sonuçlar doğurabilir. Bu aşamada uyarı levhaları aslında gözden kaçmaması, dikkat edilmesi gereken durumlar için bulundurulur ve gerisinde mutlaka bir tecrübe olduğu da unutulmamalıdır. Bir önlem almak, bir uyarıda bulunmak için mutlaka kötü bir kazanın meydana gelmesi beklenmemeli olası tehlikelere karşı bizleri uyaran levhalar dikkate alınmalı ve her iş yerinde işin içeriğine uygun olarak doğru yerlerde yer almalıdırlar. Levhaların içerdiği uyarıların dikkate alınmasını sağlamak da hem çalışanın hem de işverenin sorumluluğu içindedir. Risk alanını, durumunu, derecesini bildirmek işverenler için yasal bir yükümlülüktür. Örneğin şantiye alanına girerken iş elbiseleri ‘nin giyilmesi gibi…Bu da en kolay biçimde gerekli yerlere  koyarak yapılabilir. İnsan hayatı küçük sorumsuzluklar nedeniyle tehlikeye atılmayacak kadar değerli olup, en ufak bir aksaklığın öngörülemeyecek zincirleme sorunlara yol açabileceği de unutulmamalıdır.       Uyarı levhaları çok değişik alanlarda birbirinden farklı uyarıları içerebilir. Kabaca gruplandırdığımızda; tehlikeli durumları gösterenleri, yasaklanmış olan bir eylemi ya da durumu bildirenleri, bir işe başlanmasından önce uyaran, iş elbiseleri ‘nin giyilmesi gerektiğini hatırlatan ve diğer gerekli talimatları hatırlatanları, yer- bölge bildirenleri sık... Devamı

iş güvenliği levhaları

2009-08-31 18:18:00

uyarı levhası, uyarı tabelası iş güvenliği levhaları, uyarı levhaları, ikaz levhası, ikaz levhaları, uyarı levhası, uyarı levhaları, güvenlik levhası İnsanların ve motorlu ya da motorsuz araçların bir arada olduğu trafik ortamında düzen trafik kuralları ve trafik uyarı levhaları ile sağlanır. Kurallar ve o bölgeye özgü trafik levhaları olmasa insanlar ve araçlar birbirlerine nasıl davranacakları konusunda şüpheye düşerler. Kesinliğin olmadığı bir trafik düzeni de kısa bir sürede karmaşaya düşer, kazaların ortaya çıkmasına neden olur. Trafikle ilgili olarak iş elbiseleri ‘nin yanısıra en önemli unsurdur trafik levhaları.      Sabit veya taşınabilir bir levha üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde renk, sembol ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik levhalrı yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek, yol, trafik akışı ve çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yayaların ve araçların güvenliğini sağlayacak uyarılarda bulunmak görevini üstlenmişlerdir.Trafik işaret levhaları anlamları ve işlevleri açısından genellikle beş ayrı grupta toplanırlar. Bunlar;Tehlike ve Uyarı İşaretlerini Taşıyan Levhalar :Karayolları ya da demir yollarının yakın çevresindeki tehlikeli durumlara hakkında yaya ya da araç kullananlara uyarı görevi yaparlar. Örneğin; beyaz zemin üzerinde kırmızı bir üçgen ve bu üçgenin içinde kayan bir araba simgesi varsa; yağmur kar, buzlanma ya da benzeri nedenlerle yolda bir tehlike olduğunu ve aracın kayma riski olduğunu bildirir. Aracın hızının azaltılmasını, etkili fren yapılmamasını ve direksiyonun kullanımında ani ve sert hareketler yapılmaması gerektiğini bildirir.Trafik Tanzim İşaretlerini Taşıyan Levhalar :Yasaklama, kısıtlama ve uyulması gereken mecburiyetleri bildiren levhalar, trafik düzenini ve güve... Devamı

Güvenlik Kıyafetleri

2009-08-31 18:17:00

İş elbiseleri ‘nden güvenli giysiler yapılan iş türüne göre kullananın başından ayak parmak uçlarına kadar korumak üzere tasarlanmışlardır. Sertleştirilmiş şapkalar düşen nesnelere ve çarpmalara karşı baş bölgesinin korunmasını amaçlar. Baretler ve güvenlik gözlükleri tozdan, fırlayan metal parçalarından, yoğun ışık kaynağının etkilerinden korur. Eldivenler elleri ve bilekleri ısı kaynaklı ya da kimyasal yanıklara, malzeme ve alet kullanımından kaynaklanan sürtünme ya da yaralanmalara karşı korumayı hedefler. Bazı pantolonlar dizliklerle ya da diz yastıklarıyla desteklenerek, tüm gün dizleri üzerine çökerek çalışmak zorunda olanları korumayı amaçlar. Bazı botlar da özel takviyeli tabanlıklar ve ayak parmaklarını güvenliğe alacak şekilde çelik muhafazalarla güçlendirilmişlerdir. Ayak burkulmalarını ya da parmakların sıkışma ve ezilme tehlikesini önleyecek biçimde tasarlanmışlardır. Otoyol çalışanları gibi vücudun görünürlüğünü sağlamak zorunluluğu olan kişiler reflektörlü iş elbiseleri giymek durumundadır. Kimyasal maddelerin kullanımının ağırlıklı olduğu bir laboratuarda uygun malzemeden yapılmış bir önlük sıçramalara, yanıklara karşı alınmış maliyeti düşük ama getirisi büyük bir önlemdir. yapılan işin türüne, zorluk derecesine, çevre koşullarına, çalışanın beden durumuna bağlıdır. Genelde yoğun güvenlik sağlayan iş elbiseleri hareketlerini kısıtladığı ya da terlettiği, sıkıntı yarattığı gibi nedenlerle çalışanlar bu tür giysileri gerektiği yerde kullanımını ihmal eder. Ama yitirilmiş bir parmak, kırık bir ayakla karşılaştırıldığında terlemek ya da hareketlerin kısıtlanması gibi bedeller çok küçük kalır. Bazı durumlarda da örne... Devamı

Güvenlik Ekipmanları

2009-08-31 18:14:00

İş Ekipmanlarının KullanımındaGüvenlik Şartları Yönetmeliği Okyanus Danışmanlık “Değer Katar”Tel: 232 3629944 Faks: 232 336 9201www.okyanusdanismanlik.com“Kalite Herkesin Hakkıve Sorumluluğudur”okyanus@okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.comSayfa: 11/12 4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir. 4.3.3. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenecek ve yük taşıyan zemin yeterli sağlamlıkta olacaktır. İskelenin sağlam ve dengeli olması sağlanacaktır. Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla önlenecektir. 4.3.4. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılacak işin özelliklerine ve taşınacak yüke uygun olacak ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecektir. İskele platformlarınormal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulacaktır. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır. 4.3.5. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenecektir. 4.3.6. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılacaktır. ... Devamı

Güvenlik Malzemeleri

2009-08-29 04:00:00

GÜVENLİK MALZEMELERİGüvenlik işyerlerinin en başta gelen en önemli konularındandır. Gerek endüstriyel alanda gerekse zanaat alanında çalışan işçiler için, örneğin kaynak makinelerinde, döner makinelerde, yüksek yerlerde, inşaatlarda, tehlikeli sıvılarda ve gazlarda, çeşitli kimyasallarda ve kesici, delici vb. özellikleri olan çoğu iş makinelerinde, fabrikalarda vs. birtakım riskler söz konusudur. Bazı işlerde örneğin koruyu maskeler, iş eldivenleri, siperlikler, koruyucu ayakkabılar ve tulumlar vb. giyilmek zorundadır. Bu yüzden işyerlerinde işçileri ve işçilerin sağlığını koruma amacıyla üretilmiş çeşitli güvenlik malzemeleri yer almak ve usulünce kullanılmak zorundadır. Bu güvenlik malzemelerinin temini işverene aittir; tıpkı güvenlik malzemelerinin kullanımının işçilere anlatılması ve işçilerin iş yerlerindeki güvenlik malzemelerinin kullanımı hakkında eğitilmesi gibi.Çalışırken güvenlik malzemelerinin kullanılması bizim ülkemizde İş Kanununda belirtilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği adı altında çeşitli yasa maddeleriyle ve sektörlere özel bazı yönetmeliklerle teminat altına alınmıştır. Ülkemiz kanunlarının bu maddelerine göre güvenlik malzemelerinin işveren tarafından temin edilmeleri, iş yerlerinde bulundurulmaları, bu konuda işçilerin eğitilmeleri, konuya vakıf olmayan işverenlerin de eğitimden geçirilmeleri ve işverenlere bu eğitimlerin hangi kurumlar tarafından verileceği gibi maddeler tafsilatlı bir şekilde belirtilmiştir.GÜVENLİK MALZEMELERİ ve İŞÇİ SERTİFİKALARIGüvenlik eğitiminden geçip güvenlik malzemelerini takmayı, kullanmayı ve muhafaza ermeyi öğrenen işçilere konuyla ilgili eğitim sertifikaları verilmektedir. Yasaya göre bu sertifikalarda işçilerin adı, soyadı, doğum ... Devamı

İş Güvenliği Ekipmanları

2009-08-29 03:53:00

Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim verilmesi aslında bakanlığın çıkarmış olduğu yönetmelikle düzenlenmektedir. Tam ismi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik olan bu yönetmelikte işverenlerin iş yerlerindeki işçilere verecekleri eğitimler beş bölümde 19 madde halinde düzenlenmektedir. Bu yönetmelik henüz 2004 yılında Resmi Gazete de yayımlanmıştır.BİRİNCİ BÖLÜM de Amaç, Kapsam ve Dayanak adı altında yukarıda açıklananlar yer almaktadır. İKİNCİ BÖLÜM de Genel Hükümler yer almaktadır. Bu bölümde İşverenin Yükümlülükleri başlığı altındaki maddede işverenlerin iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı iş ortamının hazırlanmasından ve tedbirlerden, işçilerin yasal hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesine ve iş güvenliği eğitim programlarının oluşturulup verilmesine kadar tüm işveren yükümlülükleri yer almaktadır.Aynı bölümün sonraki maddesinde işçilerin iş güvenliği eğitimlerine katılmaları ve bu konulardaki tedbirlere ve süreçlere uymaları gerektiği konusunu düzenlemektedir.Eğitimin Maliyeti ve Eğitimde Geçen Süreler maddesinde ise bu eğitimlerin işçilere bir maliyeti olmayacağı ve çalışma süresinden sayılacağı açıklanmaktadır.ABSORBAN absorban yağ emici kimyasal emici emici kit spill kit new pig absorben Uvex, uvex gözlük, uvex baret, Gürültüden Koruyucular, Ayak Koruyucular, Solunum Koruyucular, veo maske, bls 128,toz maske, Kulaklık Koruyucular, Vücut Koruyucular, Emniyet Koruyucular, İş Elbiseleri,auda, bls 111, Ayak Koruyucular, İkaz ve Uyarı Levhaları, Paspaslar, Carabelli, ansell, bls 110, gaz maske, Howard Leight, Elvex, Unico, univet, tycem tk, Polar, Aearo, Peltor, Torun Eldivenleri... Devamı

YAĞMURLUK

2009-08-29 03:51:00

YAĞMURLUK Yağmurluk iş elbisesi ve kapşonlu sugeçirmez yağmurluklar ve yağmurluk kaplamaları Yağmurluk Su ve rüzgâr geçirmez nitelikli yağmurluklar kuru, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için özel olarak üretilen vazgeçilmez iş elbiselerindendir. Birçok farklı sektörde çalışanlar yağmurlukları açık havada yapılan çalışmalarında her türlü yağışlı, puslu veya nemli hava ve çevre şartlarında mecburi olarak giymek zorundadırlar. YAĞMURLUK STANDARTLARI Yağmurluk Vücut Koruma grubuna ait iş elbisesi dir. Ülkemizde yağmurluk standardı TSE tarafından TSE EN 343 Yağmurluk ve TS EN 340 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler olarak belirlenmiştir.Yağmurluklar su ve benzer sıvılar ile temas halinde olunan yer altı (örneğin kanalizasyon, yol, tünel yapımı vb.) çalışmalarında ve ayrıca geniş bir şekilde denizcilik, itfaiyecilik ve balıkçılık sektörlerinde uygun sugeçirmez pantolonlar ve sugeçirmez lastik çizmeleriyle birlikte tamamlayıcı olacak şekilde giyerek de kullanılmaktadırlar. İşçi ve iş sağlığı düzenlemelerinden ve yönetmeliklerinden de anlaşıldığı üzere iş yerlerinde iş ve işçi güvenliğinin temin edilmesine yardımcı olan iş elbiseleri ve yağmurluklar TSE standartlarına uygun olarak üretilmek zorunda olan iş elbiseleri arasında yer almaktadırlar. YAĞMURLUK ÇEŞİTLERİ Baharlık Yağmurluklar PVC veya polyester malzemelerden üretilen su geçirmez yağmurluklardan olan, üretiminde kullanılan kumaş kalınlığı sadece 0,3 mm olan baharlık yağmurluklar son derece hafiftir.  İçlerinde dolgu materyalleri bulunmayan bu tip tek kat baharlık yağmurluklar uygun havalarda hem yağmurluk hem de anorak veya rüzgarlık olarak kullanılabilmektedirler. Baharlık yağmurlukları ayrıca şeffaf olarak bulmak da mümkündü... Devamı

REFLEKTÖRLÜ YELEK

2009-08-29 03:49:00

REFLEKTÖRLÜ YELEKLER Sivil savunma, inşaat alanları ile bunların giriş ve çıkışlarında, belediyenin temizlik ve kanalizasyon işlerinde, yol bakım ve onarımında, yol, park ve bahçelerde ağaç budama ve çevre düzenleme işlerinde, trafik polislerinde, sinyalizasyon çalışmalarında, itfaiyede, acil yardım ve ambulans görevlilerinde, liman çalışanlarında, hava alanı pist çalışanlarında, yükleme boşaltma işlerinde, benzinliklerde, bazı motor yarışlarında ve arama kurtarma ekiplerinde vb. gibi bazı iş sahalarında yüksek görünürlük hayati bir öneme sahiptir. Yüksek görünürlüğü ve dolayısı ile çok önemli olan iş ve işçi güvenliğinin bir kısmını sağlayan reflektörlü iş elbisesi arasında reflektörlü montlar, pantolonlar, kabanlar, yağmurluklar ve reflektörlü tulumlar gibi ayrıca reflektörlü yelekler de bulunmaktadır.Reflektörlü anorak yeleklerin fosforlu da denilen kendinden reflektörlü, çoğunlukla sugeçirmez polyester kumaşlardan üretilmektedirler. Yüksek görünürlük sağlamak amacıyla ayrıca kumaş üstlerine göğüs hizasında reflektif (veya yansıtıcı) şeritler de uygulanmaktadır.Reflektörlü iş yeleklerini iki farklı kısma ayırmak mümkündür. Biri anorak tipinde kalın reflektörlü yelekler, diğeri ise tek kat ince kumaştan meydana gelen reflektörlü yeleklerdir.ANORAK TİPİNDE KALIN REFLEKTÖRLÜ YELEKLER Soğuk havalardaki çalışmalar esnasında giyilmek üzere tasarlanan anorak tipinde kalın reflektörlü yeleklerin bu modellerinde fermuarlı iç cepler ve geniş alt cepler yer almaktadır. Önden fermuarlı olarak üretilen kışlık reflektörlü anorak yeleklerin giyilip çıkarılması son derece rahattır. Biraz serin hava... Devamı

REFLEKTÖRLÜ TULUMLAR

2009-08-29 03:48:00

Reflektörlü iş tulumları çeşitli mesleklerin çalışmalarında işçi lerin hem gündüz hem de gece yüksek görünürlüğe sahip olmasını gerektiren tüm iş alanlarında, genellikle yasal olarak da zorunlu olan, iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik giyilmesi zorunlu olan iş tulumları arasında yer almaktadırlar. Reflektörlü tulumlar karanlık veya sisli ve puslu ya da yağışlı gibi görüşün net olmadığı her türlü hava şartlarında yüksek görünürlük sunarak güvenli bir çalışmanın ilk şartı olmaktadırlar. Reflektörlü iş tulumlarında giyim tekstili nde XS, S, M, L, XL ve ayrıca XXL bedenleri standart olarak reyonlarda yer almakta ve giyilecekleri iş yerlerine ve mevsim şartlarına göre farklı gramajlarda kumaşlardan üretilmektedirler: % 100 pamuk, polyester karışımlı, % 100 veya polyester karışımlı gabardin kumaşlar olarak geniş bir renk yelpazesine sahiptirler. Reflektörlü iş tulumlarının üst kısmı askılı olanlarına ise  salopet de denilmektedir. REFLEKTÖRLÜ TULUMLARDA RENKLER Reflektörlü iş tulumlarının kumaş renkleri genellikle mavidir. Fakat lacivert, yeşil, kahverengi ve diğer toprak rengi tonlarında da standart olarak üretilmebilmektedir. Üstündeki göğüs kısmına genellikle bu renklerin haricinde ikinci bir renkli kumaş da uygulanabilmektedir. Ayrıca isteğe göre farklı renkli kumaş renkleri arasından seçilerek özel üretim de yapmak mümkün olmaktadır.Reflektörlü iş tulumlarında yüksek görünürlük için ayrıca fosforlu denilen ve kendinden reflektif özellikte olan kumaşlardan iş tulumları geneiş bir yelpazede üretilebilmektedir. Kendinden reflektörlü kumaşlar olarak standart parlak kırmızı, yeşil, sarı ve klasik reflektörlü iş tul... Devamı

KORUYUCU İŞ ELBİSELERİ

2009-08-29 03:41:00

 - Isıya, basınca, patlamalara ve aleve dayanıklı koruyucu iş elbiseleri - İki parçadan veya işçi tulumu şeklinde genel koruyucu özellikli iş elbiseleri  - Delinme, kesilme ve benzeri gibi tehlikelerden korumak üzere makinelerden koruyucu iş elbisesi- Kimyasal risklerden korunma sağlayan koruyucu iş elbiseleri - İnfrared, radyasyon ve ergimiş metallerin sıçrama risklerine karşı korunma sağlayan koruyucu iş elbiseleri - Soğuktan koruyan (termal) koruyucu iş elbiseleri - Radyoaktif kirlilikten koruyan temizlenebilir veya tek kullanımlık koruyucu iş elbiseleri - Toz geçirmeyen koruyucu iş elbiseleri ve tozlukları - Gaz geçirmeyen koruyucu iş elbiseleri - Reflektörlü, florasan maddeli, yansıtıcılı koruyucularla iş elbiseleri ve bu iş elbiselerinin tüm aksesuarları (kol bant ve şeritleri, yansıtıcılı eldivenler, kepler ve benzerleri) - Koruyucu battaniyeler ve diğer örtüler. Vücut Koruyucuları arasında ayrıca termik yelekler, itfaiyeci yağmurlukları, yanmaz battaniyeler, kimyasallara karşı dayanıklı elbiseler, zehirli gazlara karşı dayanıklı elbiseler, yağmurluklar, ısıya ve aleve karşı dayanıklı koruyucu elbiseler ve aksesuarları ve koruyucu metal önlükler gibi vücut koruyucu iş elbiseleri yer almaktadır.   ... Devamı

tyvek tulum

2009-08-29 03:39:00

TYVEK, eşsiz bir malzeme olup, aynı zamanda oldukça dayanıklı, hafif ve yumuşaktır, nefes alır, su bazlı sıvıların ve aerosollerin geçişine izin vermez. Partiküllere ve liflere karşı mükemmel bir bariyer özelliği göstermektedir. Ayrıca antistatik işleme tabi tutulmuştur ve yapısı gereği hav bırakmaz.  TYVEK tulumlar, kimyasal koruyucu giysi normlarına uygun hareket testlerinden geçirildiğinde bütünlüğünü korur. Dolayısıyla da giyildiği andan itibaren çalışma saatleri süresince koruma performansını devam ettirir. Tulumlar, vücudun çene kısmından bacak arasına kadar fermuarla kapatılmış,  zararlı sıvı ve sızıntıların vücuda sızmasını engellemek amacıyla da fermuar yerleri fermuar üstü koruyucu örtüyle gizlenmiştir. Fermuar koruyucu özellikli HDPE’den üretilmiştir. Giysi, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmaz.  Tulumun kol, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi elastik özeliktedir. Ağ bölgesi, hareketi kolaylaştıracak şekilde aynı tip kumaştan mamul 2 ek üçgen parça ile imal edilmiştir. Tulumlar, dıştan , 3 ipli overlok dikişle dikilmiş olacak ve beyaz renktedir. Giysinin kumaşı HDPE (High Density Polyethylene) elyaf (nonwoven) kumaştan üretilmiştir. Kumaş ağırlığı 42g/m2’yi geçmez. Tulumlar, kullanıcıya optimum konforu sunabilmek adına nefes alabilen “nonwoven (dokunmamış)“ kumaştan imal edilmiş ve  kumaşın üzeri nefes almayı güçleştirecek herhangi bir film, plastik veya benzeri bir tabakayla lamine edilmemiştir. Giysi kumaşı, yapısında dolgu maddesi, yapıştırıcı, bağlayıcı yada silikon içermez. Giysi toz ve partiküllere, kimyasal sıçramalara karşı dirençli ve giysi kumaşı sonsuz elyaf yapısı sayesinde boyu > 1.5 mikron olan tüm partiküllere karşı mü... Devamı

koruyucu gözlük

2009-08-29 03:37:00

 GÖZLÜK Koruma gözlüğü veya koruyucu gözlük anlamında Goggle veya Safety Glasses kelimeleri ile de belirtilen gözlük iş ve işçi güvenliğinin temin edilmesinin gerekli olduğu hallerde takılması zorunlu olan kişisel koruyucu donanımların (KKD) bir parçasıdır. Koruyucu gözlük gözleri örneğin kimyasallardan, çok güçlü ışıktan, çeşitli ışınlardan, tozdan, güneş ışınlarından ve yonga veya kıymık gibi zararlı dış etkenlerden korumaya yarayan önemli bir aksesuardır. Koruyucu niteliklerinden dolayı gözlükler ağırlıklı olarak iş ve spor çevresinde kullanım alanı olan ürünlerdir. Prensip olarak normal gözlük gibi bir yapıya sahip olan koruyucu gözlüklerin genellikle iki sapı ve önündeki göz kısmında çeşitli materyallerden üretilmiş camları veya lensleri bulunmaktadır.GÖZLÜK ve İŞ KAZALARI İş ve işçi sağlığının öneminin ön plana çıktığı, örneğin kimya, sanayii, tornacılık, dökümhane, laboratuar, kaynakçılık ve ayrıca sporda da kayakçılık, yüzme veya dalgıçlık (ki bu sporda adına maske denir) gibi işlerde ve iş yerlerinde çeşitli niteliklere sahip koruyucu gözlük en önemli iş elbisesi ve iş aksesuarları arasında yer almaktadır. Standartlara uygun olarak üretilen koruyucu gözlükler ve çeşitleri CE EN 166 sertifikasına sahiptir.İşçi temsilcileri ile işveren ve/veya işveren temsilcilerinin birlikte hareket ederek oluşturdukları sağlık ve güvenlik politikasının uygulandığı iş yerlerinde iş kazalarına giderek daha az rastlanmaktdır. Göz gibi en önemli organların korunması da ancak bilinçli bir koruyucu gözlük kullanımı ile mümkün olmaktadır. Koruyucu gözlük kullanımı devam ettirildiğinde yaşanan iş kazal... Devamı

BARETE TAKILABİLİR KULAKLIKLAR

2009-08-29 03:34:01

 EN 352-3  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirtildiği gibi koruyucu kulaklıkların kullanılmasının zorunlu olduğu yüksek gürültülü çalışma ortamlarında yüksek gürültü önleyiciliğe sahip koruyu kulaklıklar takmak gerekmektedir.Bu çeşit işyerleri için EN 352-3 standardına göre üretilen ve endüstriyel baretlere takılabilen koruyucu kulaklıklar metal şekillendirme presleri gibi iş elemanlarıyla yapılan gürültülü çalışmalarda, gemi ve endüstri makine dairelerinde, pnömatik matkapların kullanıldığı yüksek gürültü çıkaran çalışmalarda, kazık çakma işlerinde, ağaç hizarlarında, tekstil imalatında, madenlerde ve havaalanlarında yapılan görevlerde en fonksiyonel koruyucu kulaklık çeşitleri olmaktadırlar.  Yüksek ses kesicilik, çift katmanlı kulaklık kapsülleri, minimum rezonans, özellikle yüksek frekanslardaki sesi kesmeye rağmen konuşmaların duyulabilmesi, düşük frekanslardaki sesleri boğma niteliği, katlanabilir özellik ve endüstriyel baretlere takılabilirlik 35 dB yüksekliğinde SNR değeri ile birleşip mükemmel kulak koruma sağlanmaktadır.FARKLI POZİSYONLARDA KULLANIMI OLAN KULAKLIKLAR EN 352-3 grubunda yer alan ve baretlere takılabilen bir diğer koruyucu kulaklık çeşidi ise çalışma, dinlenme ve park şeklinde üç farklı pozisyonda kullanımı olan gürültü önleyici kulaklıklar teşkil etmektedir. Bu çeşit koruyucu kulaklıkların gürültüyü önleme seviyesi SNR 26 dB seviyesinde bulunmaktadır. Farklı pozisyonlarda kullanıma uygun bu yüksek kaliteli koruyucu kulaklıklar ile kulakların gürültüden korunması sadece 225 gr kulaklık ağırlığı ile azami derecede mü... Devamı

KULAK TIKAÇLARI

2009-08-29 03:33:00

 KULAK TIKAÇLARI EN 352-2   Bu standart grubunda yer alan kulak tıkaçları öncelikle gıda sanayisinde, gıda üretiminde ve ilaç sanayisinde kullanımı olan gürültü önleyici tıkaçlardır. Gürültüyü azaltmada SNR seviyesi 26 dB olan kulak tıkaçları ayrıca inşaatlarda, tarımda, yol yapım ve bakım çalışmalarında, iş makineleri kullanımında, fabrikalarda, çeşitli gürültülü atölyeler ve imalathanelerde, matbaacılıkta ve dokumacılıkta her kulağa kolayca uyum sağlayan esnek yapıları, az yer kaplamaları, çıkardıktan sonra tekrar orijinal formuna geri dönme ve kullanım kolaylığı sebebiyle tercih edilmektedir.  Kulak tıkaçları ayrıca tek kullanımlık olarak, yıkanabilir türde, kendi muhafaza kutusu içinde veya ipli (kordonlu) olarak da satın alınabilmektedir. Bu tür tıkaçlar genellikle 24 ile 29 dB arasında bir gürültü azaltma özelliğine sahiptir.  KULAK TIKACI DİSPANSERLERİ Çok gürültülü çeşitli iş yerlerine yerleştirilebilen kulak tıkacı dispanserleri ile tek kullanımlık (disposable) kulak tıkaçlarını hijyenik olarak ve her zaman el altında bulundurmak mümkün hale gelmektedir. Bu tür tek kullanımlık kulak tıkaçları ise 34 dB seviyesine kadar olan yüksek bir gürültü azaltma özelliğine sahiptir.... Devamı

GAZ MASKESİ

2009-08-29 03:31:00

GAZ MASKESİ YARIM YÜZ GAZ MASKESİ Yarım yüz maskelerinin hafifliği onların rahat bir kullanıma sahip olmalarını, yüze tam uyumlu olmalarını ve kolay giyilip çıkarılabilmelerini sağlamaktadır. Kendi sınıfından tüm filtreler (40 mm) ile uyumlu olup filtrelerin değiştirilme işlemi çok basittir. Çift nefes çıkış ventili bulunan bu tür yarım maskeler EN 148-1 normundadır. İTFAİYE TAM YÜZ GAZ MASKELERİ Normal basınç ve yüksek basınç kombinasyonlu, üretildiği malzeme siyah renkli EPDM kauçuk olan, ısıya dayanıklı ve çizilmez camlı, konuşma membranı bulunan, EN 148-1 standardına uygun, aparatı DIN 58600 normuna uygun itfaiyeci tam yüz maskeleridir. Bu maske türü itfaiyeci başlığıyla veya baretiyle kullanıma uygun gaz maskesi çeşidindendir.DİĞER GAZ MASKELERİ - EN 136 standardına uygun olarak üretilen Tam Yüz Gaz Maskeleri - CE 0121 Belgeli, EN 140 standardına uygun olarak üretilen Yarım Yüz Gaz Maskeleri - Bu maskelerin Karbon Monoksit Filtreleri KAÇIŞ BAŞLIĞI Kaçış başlığı da denilen bu tür maskeler tam yüz maskesine benzeyip ayrıca tüm başı boyun ile birlikte koruyacak şekilde tasarlanmışlardır. Tehlikeli sıvı veya katı maddelerin, biyolojik veya kimyasal saldırıların, zehirli dumanlar ile buharların veya benzer başka risklerin bulunduğu ortamlardan uzaklaşırken takılan kaçış başlıkları kişileri gidecekleri yere güvenle ulaşmalarını sağlamaktadır. ... Devamı

TOZ MASKESİ

2009-08-29 03:30:00

Toz maskeleri 2001 yılında maskeler için yenilenen EN 149 standartlarına uygun ve CE belgelidir. Soluk verme ventili olan bu modern maskeler, maske içerisinde ısının yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadırlar. Düşük solunum direnci ile donatılan toz maskelerinin kullanımı daha konforlu hale getirilmiştir. Kişiye göre ayarlanabilen burun klipsi, süngeri ve baş bandı bulunmaktadır. Maskelerin üretildikleri malzeme olan Polipropilen rahat kullanımlı mir malzemedir. Bu tür toz maskelerinde kullanılan aktif karbonlu filtre her türlü tozlu dış etkenden koruyarak kullanım rahatlığını artırmaktadır. Yine EN 149 standartlarına uygun olarak üretilen diğer toz maskeleri de daha hafif olan ve CE 0080 etiketini taşıyan yumuşak bağcıklı /ipli olan maske seçeneğidir. Bu maske seçeneğinde maskenin kolay takılıp çıkarılması sayesinde ön plana çıkan pratikliğidir. Bu sayede kimyasal kirlilik gibi risklerin olmadığı ve daha az korunmayı gerektiren ancak tozlu işlerde daha hafif bir toz maskesi ile daha özgür bir çalışma imkanı bulunmaktadır. Ventilli olan başka bir toz maskesi çeşidi ise sünger bazlı süzgeç toz maskeleridir. Bu tür toz maskeleri doğal kauçuk malzemelerden üretildiklerinden kirlendiklerinde yıkanarak tekrar kullanılabilme özelliğine sahiptir. Süngerli toz maskelerinin en büyük avantajı çok ince tozları da tutabilmeleridir. DİĞER MASKE ÇEŞİTLERİ - Toz Maskesi: Ventilli, CE 0426 sertifikalı, En 149 standardına uygun. - Toz Maskesi 3 Katlı, Az tozlu işlerde kullanıma uygun. - İki Kat Toz Maskesi - Hafif ve az tozlu işlerde kullanıma uygun. Toz maskelerini ve tek kullanımlık toz maskelerini 10, 50 ve 100' lük kutularda satın almak da mümkündür. Devamı

KAYNAKÇI MASKESİ

2009-08-29 03:29:00

Kullanım alanı kaynakçılık olan bu tür maskelerin belirgin özellikleri arasında normal maskeler haricinde kafa ve çene için ekstra koruma, maksimum görüş için büyük vizör, kolay değiştirilebilen camlar, çoklu vizör eğim ayarı, koruyucu gözlük veya solunum cihazlarıyla kullanım için optimum uygunluk, sabitleme gibi başka çeşitli ayarlar, ayarlı baş bandı, özellikle yumuşak iç kaplamadır. Kaynakçı maskelerinin bu çeşitlerinde hava geçiren ve çıkarılıp yıkanabilen ter bantları ve ayrıca polikarbonat materyalden biyonik yüz koruma bulunmaktadır. CE belgeli bu tür kaynakçı maskeleri maksimum koruma ve konforlu bir kullanım için tasarlanmışlardır. Devamı

BARET - BARETLER

2009-08-29 03:27:00

BARETLER Günümüzde riskli işlerde ( inşaat ) iş güvenliği ni sağlayan ve işçi sağlığını temin eden iş elbisesi aksesuarları olan baretler genellikle polietilenden üretilmekteyken eski çağlarda baretler çelik, demir, bakır, tunç, kemik, hayvan dişi, keçe, hayvan postu, mukavemeti artırılmış birtakım dokuma kumaşlar ve deri gibi malzemelerden ve hatta bazen de altın gibi değerli madenlerden üretilirlerdi.  Tarihleri milattan öncelere endekslenen çeşitli baretler veya miğferler dünyanın farklı yerlerinde yapılan kazılarda bulunmuştur. Çeşitli kültürlere ait ve emniyeti sağlamak ve farklı fonksiyonları olan bu baretler ve miğferler genellikle şavaşçılar tarafından veya askeri birliklerin geçit törenlerinde ve benzer gösterilerinde kullanılmaktaydı. Bu dönemlerden kalma baretlerin ve miğferlerin malzemeleri de bir o kadar çeşitlilik arz etmektedir. İlginç olan yaklaşık otuz kadar erkek domuzun dişlerinden yapılan ve deri ve tunç ile birleştirilen ve günümüzün baretlerinin öncüleri sayılabilecek başlıklardır. Bu başlıklardan biri Milattan önce yaklaşık 15. Yüzyıla ait olan ve klasik öncesi Yunan şehirlerinden Dendra köyünde (Korint kıstağı ile Mora Yarımadası arasındaki Miken Uygarlığı na ait topraklarda) yer alan bir asker mezarının geçtiğimiz yüzyıl ortalarında yapılan kazısında gün ışığına çıkarılmıştır. Sürekli geliştirilen, kullanılan malzemelerin koruyucu özellikleri artırılan ve gramajları düşürülerek daha hafif ve kullanımı daha rahat hale getirilen baretlere ve benzer başlıklara tipik bir örnek eskiden ikinci dünya savaşı dönemlerinde kullanılan ve pilotların üzerine uçuş gözlüklerini de taktıkları deri başlıklar teşkil etmektedir. Bu deri başlıkların yerini günüm... Devamı

EN STANDARTLARI

2009-08-29 03:25:01

EN Avrupa standartlarına uygunluğunu simgeler.KAFA KORUYUCULARI EN STANDARTLARIEN 397 Baret KULAK KORUYUCULARI EN STANDARTLARIEN 352 -1 KulaklıklarEN 352 - 2 Kulak TıkaçlarıEN 352 - 3 Kulaklıklı Baretler EMNİYET KEMERİNDE EN STANDARTLARIEN 355 Yüksekten ani düşmeyi önleyici şok EN 358 Bel tipi emniyet kemeri ve emniyet halatı EN 360 Yüksekten ani düşmeyi önleyici, geri salmalı ve inertia tipi makaralar, aparatlar ve örgü kolonlu halatlar EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemeriEN 353 Emniyet kemeri halatı, frenleme sistemi EN 362 Emniyet kancası EL KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARIEN 374 Kimyasal madde ve mikro-organizma eldivenleriEN 374 - 2 Kimyasal maddeyi içine alma direnci (3 kademe)EN 374 - 3 Kimyasal maddeyi içine alma direnci (6 kademe)EN 388 Anti statik - mekanik iş eldivenleriEN 407 Sıcak iş ve ısı eldivenleriEN 407 Sıcak iş ve ısı eldivenleriEN 420 Genel amaçlı eldivenlerEN 421 İyonize ışınlara - Radyasyona karşı eldivenlerEN 511 Soğuk iş eldivenleriEN 659 Yangın mücadele eldivenleri GÖZ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARIEN 166 Genel ÖzellikleriEN 167 Optik test metodlarıEN 168 Farklı optik test metodlarıEN 169 Kaynak filtrelerEN 170 Ultraviole filtrelerEN 171 İnfaret filtreleriEN 175 Kaynak siperleriEN 207 - 208 Lasere filtrelerEN 379 Elektronik kaynak başlıkları GÖVDE KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARIEN 340 Genel iş elbiseleriEN 343 YağmurlukEN 470 Önlüklerin genel özellikleriEN 467 Sıvı kimyasallara karşı koruyucu giysiler EN 465 Kimyasal koruyucu elbiseEN 471 Reflektif işaretli elbiselerEN 469 - EN 531 Isı ve alevden koruyucu donanımlar  AYAK KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARIEN 345 Güvenlik ayakkabısı 200 jullEN 346 Güvenlik ayakkabısı 100 jullEN 347 Güvenlik ayakkabısı minimal risk SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARINDA EN STANDARTLARIEN 136 Tam yüz maskelerEN 137 Solunum tüp&u... Devamı

İŞ ELDİVENİ - İŞCİ ELDİVENİ

2009-08-29 03:21:00

İŞ ELDİVENİİş eldiveni koruyucu bir eldiven olup işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü nün 530. maddesinde belirtildiği gibi işçi lerin el ve kollarının korunmasında kullanılmaktadır. Bu tür iş eldivenleri işçinin ellerine ve yapılacak işe uygun olarak seçilmek zorundadır. Kesici, aşındırıcı, yıpratıcı ve benzer maddeler ile çalışanlara verilecek iş eldiveni, ellik, el kılıfı ve benzer el koruyucuları nın malzemeleri dayanıklı malzemelerden üretilmiş olmalıdır. Yine aynı şekilde zehirli maddelerle çalışan işçilere ve ellerin sürekli su içinde bulunduğu işlerde çalışan işçilere verilecek iş eldiveni lastik, latex veya lateks vb. materyallerden üretilmiş ve uygun eldivenler olmak zorundadır. Buna karşın pres işlerinde çalışanlar, matkaplarla çalışanlar ve benzer tezgah işlerinde çalışanlar koruyucu eldiven giymeyeceklerdir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu gereği işyerleri çalıştırdıkları işçilerine Temel İş Güvenliği Eğitimi vermekle yükümlüdürler. İŞ ELDİVENİ STANDARTLARIKoruyucu iş eldiveni ülkemizde EN 420, EN 388, EN 511, CE 0493, CE 0086 ve benzer standartlara uygun olarak üretilmektedir. İş ve işçi sağlığının temin edilmesinde önemli bir role sahip iş eldiveninin temin edilmesi esnasında bu etiketleri taşıyan iş eldivenleri seçilerek güvenli kişisel koruyucu donanımlara sahip olunabilmektedir. İŞ ELDİVENİ ve KULLANIM ALANLARI İşçilerin çalışırken ellerinin korunmasının zorunlu olduğu işler arasında bulunan başlıca işler şunlardır: - Çimento, fayans, tuğla, kum, demir, kalas vb. inşaat malzemelerinin kullanımında- Her türlü kütük ve kereste ile yapılan işlerde- Demircilikte - Haddehane işlerinde - Metal üretiminde - Nakliyat işlerinde- Tamiratlarda - Ağır sanayi kabloları ile çalışırken - Otomotivde - Soka... Devamı

HASTANE İŞ ELBİSELERİ

2009-08-29 03:20:00

HASTANE İŞ ELBİSELERİ Hastanelerin Nöroloji, Dahiliye, Acil, Geriyatri, Pediyatrive hastanelerin örneğin Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp gibi çeşitli klinikleri ile ayrıca Genetik, Acil Gözlem, Anestezi ve Reanimasyon, Dializ, Aile Hekimliği, Cildiye, Diyetisyenlik, Çocuk, Jinekoloji, Psikiyatri, Yenidoğan Ünitesi, Onkoloji, Rehabilitasyon, Ortopedi, Adli Tıp, Cerrahi, Romatoloji, Oftalmoloji, Beyin Cerrahisi, Patoloji, Radyoloji, Nefroloji, Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım Ünitesi, Plastik Cerrahi, Kadın Doğum ve Tanı Merkezi ve Laboratuvar vb. gibi kısımlarında çalışan doktorların giydikleri iş elbiseleri doktor önlükleri olup geniş bir ürün yelpazesini teşkil etmektedir.  BEYAZ DOKTOR ÖNLÜKLERİ Hastane iş elbiseleri grubuna ait olan doktor önlükleri hiyjenik ürünleri olup genellikle beyaz renktedir. Beyaz renkli doktor önlükleri genellikle hastanelerde hastaların muayene edildikleri alanlarda giyilmektedirler. Bu tür hekim önlükleri % 100 pamuk, alpaka, pamuk ve polyester karışımları, gabardin ile poly gabaradin gibi kumaşlardan üretilmektdirler. MEDİKAL İŞ ELBİSESİ YEŞİL DOKTOR ÖNLÜKLERİ Yeşil renkli doktor önlükleri ise daha ziyade hastanelerde hastaların ameliyat edildikleri ameliyathanelerde giyilmektedirler. Standartlara uygun olarak yeşil indantren boya ile boyanan steril ve solmayan yeşil hekim önlükleri genellikle keten kumaştan üretilmektedirler. Doktor önlükleri tricoton olarak da üretilebilirler ve ayrıca kendinden korumalı olanlar da bulunmaktadır. Hastahane ve tıp doktor önlükleri yanı sıra steril ameliyat bezleri de indantren boyalı kumaşlardan üretilip tümü standartlara uygun haslıklarda üretilmektedirler. Hastane ve tıp doktor önlükleri, ameliyat önlükleri ve ameliyat bezleri minerpolin denilen kumaşlardan ... Devamı

TRAFİK LEVHALARI

2009-08-29 03:19:00

TRAFİK LEVHALARI Trafik işaret levhaları, trafik alanında kullanılan piktogramı olan trafik uyarı ve ikaz levhalarıdır. Trafik levhaları gece de görünebilmesi için kendinden reflektörlüdürler. Trafik levhaları yetkili makamlarca otoyol, cadde, sokak ve ayrıca yol inşaat alanlarının, binaların ve inşaat alanları ile inşaat giriş ve çıkışlarının, köprü, tünel ve viyadüklerin, raylı sistemlerin ve de açık, kapalı ve katlı otoparkların, depo ve hangarların, limanların ve hava meydanlarının ve trafikle ilgili bütün diğer yerlerin donatılmasında kullanılırlar ve trafiğin usulünce düzenlenmesine yararlar. Diğer yol, cadde ve sokak vb. donatıları arasında ışıklandırma, yönlendirme levhaları, refüjler, sinyalizasyon, yollarda yatay yer ve asfalt işaretleri vb. gibi donatılar yer almaktadır. Trafik işaret levhalarının dikkate alınması öncelikle trafikteki katılımcıların yararınadır. İkinci sırada ise mal güvenliği ve milli servetin korunması gelmektedir. TRAFİK LEVHALARI ÇEŞİTLERİ Günlük dilde trafik lambası da denen araç trafik ışıkları ve yaya trafik ışıkları ile otoyollarda elektronik bilgilendirme levhaları ve hız levhası  gibi elektronik düzenekler ve tüm ışıklı ve sesli işaretler, trafik bilgi işaretleri, trafik tanzim işaretleri, tehlike uyarı işaretleri, otoyol işaretleri, durma ve park etme işaretleri, trafik işaretçilerinin işaretlerinin yanı sıra devamlı ve kesik çizgi gibi yatay trafik yer işaretleri, trafik hız işaretleri, coğrafi bilgi levhaları, köprü yaklaşım levhaları ile demiryolu yaklaşım levhaları, yol numaraları, refüj başı ek levhaları, viraj tehlike işaret levhaları, yolda çalışma levhaları, ehli veya vahşi hayvan çıkabilir levhaları, mecburi yön ve hız kısıtlamalarına dair trafik levhaları, durak levhaları, hangi araçların girmesinin yasaklandığını be... Devamı