İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

2009-08-31 18:31:00

-  Baş koruyucuları; baret ve şapkalar, saç koruyucuları (saç fileleri), kulak koruyucuları (tıkaç ve kulaklık),-  Yüz ve göz koruyucuları; başlıklar, gözlükler, yüz ve el siperleri, kaynakçı maskeleri,-  Solunum organları koruyucuları; oksijen ve hava maskeleri, hava hortumlu maskeler, kanister ve kartriç tipi maskeler, -  El ve ayak korunması; eldivenler, lastik eldivenler, koruyucu ayakkabılar, bacak koruyucuları, -  Koruyucu giyim; önlük ve uygun iş elbisesi,İşçi sağlığı ve iş güvenliğini; iş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve ilmi çalışmalar olarak tanımlayabiliriz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amacı;Üretim güvenliğini ve İşletme güvenliğini sağlamak olarak sıralayabiliriz. Çalışanları korumak, işyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak temel ilkeleridir. Şüphesiz bu hususlar birbirleriyle yakından ilişkilidir. Günümüzde sanayileşmekte olan ülkelerde çalışanların sayısındaki hızlı artış beraberinde çalışanların bir takım sağlık ve iş güvenliği sorunu getirmiştir.Sanayileşmiş ülkeler içinde bulunduğumuz yüzyılda ciddi çabalar harcamaktadırlar. Bu konuda eğitim ve kontrole önem vermekteler, ayrıca bu konuyla ilgili olarak işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla işyerlerini yoğun denetim altında tutmaktadırlar. Uluslararası çalışmalarına göre her yıl ortalama 50 milyon iş kazası olmakta, yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmekte,1,5 milyon kişi sürekli iş göremez olmaktadır. Gelişmiş sanayi ü... Devamı

Emniyet Kemerleri

2009-08-31 18:27:00

bel tipi emniyet kemeri, dağcı, emniyet halatı, paraşüt tipi, şok emiciTüm dünyada trafik kazası yaralanmaları ve iş kazaları en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının ve iş kazalarının çoğu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdedir. Bir ulaşım aracı içinde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin başında gelen emniyet kemeri, bir kaza esnasında ölüm ve yaralanma riskini önemli ölçüde azaltan bir düzenektir. İş kazalarında ise emniyet kemerleri kullanmak veya yapılan işle ilgili olarak diğer kişi güvenliğini arttıran iş elbiseleri giymek çok önemlidir.Arabalar için emniyet kemeri üretimi altmışlı yıllarda standart üretimine başlansa da tüm dünyada yaygınlaşması seksenli yıllardan itibaren olmuştur. Ülkemizde ilk kez, 16.06.1985 tarihinde emniyet kemeri kullanma zorunluluğu kanun kapsamına alınmıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78’inci maddesi ile “belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanması zorunludur ve emniyet kemerinin hangi araçlarda kullanılacağı yönetmelikte belirtilmiştir.” yönündeki hüküm ile emniyet kemeri kullanılması zorunlu kılınmıştır. İş alanlarında kullanılan iş elbiseleri emniyet kemerleri paraşüt tipi ve bel tipi olarak ikiye ayrılır. Paraşüt tipi olanlar yüksekte çalışan kişilerin düşmesini engelleyen, onları emniyet altında çalışmalarını sağlayan yukarı çıkabilen ve aşağı inebilen mekanizmalı kemerlerdir. Çalışan kişiler bu iş elbisesini bacaklarında geçirerek giyer omuzlardan geçer ve göğüs ve sırtı destekler. Ayarlanabilir kemerlidir. Bağlantı aletleriyle yükseğe çıkmayı ve inmeyi çok kolaylaştırır ve güven altında... Devamı

iş kıyafetleri

2009-08-31 18:23:00

İş Kıyafetleri,Özel Güvenlik Kıyafetleri,İş Güvenliği,Personel Giyim,İş Kıyafetleri,Güvenlik Kıyafetleri,Zabıta Kıyafetleri ,iş elbiseleri,iş elbisesi,işci elbisesi,personel kıyafeti,personel kıyafetleri,iş tulumu,bahcıvan,tulum iş önlüğü,şapka,baret,şantiye malzemeleri,gömlek İş kıyafetleri iş ve işçi güvenliğini sağlamak amaçlı iş yerlerinde kullanılması zorunlu olan giysilerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle iş elbiseleri ‘nin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. İş yerleri çalışanlara gerekli güvenlikli iş elbisesi ‘ni vermek zorundadır. Çalışanlar da kendi güvenlikleri için bu kıyafetleri aksesuarlarıyla birlikte kullanmalıdırlar.İşin gereklerine göre iş kıyafetleri değişiklik gösterir. Her alan için farklı türde giysi üretilir.      Hastane çalışanları için genelde beyaz önlük, gömlek veya ceket biçimli giysilerin üzerine giyilen iş elbiseleri dikilir. Özel kumaşlardan ameliyat giysileri, aksesuar olarak maskeler ve gözlükler üretilir. Eldivenler de işe uygun malzemelerden yapılır. Hastane ve laboratuar çalışanlarının giysileri benzerlik gösterir. Kimyasallarla ilgili  çalışanlar için ayrıca kimyasallara dayanıklı kumaşlardan giysileri eldivenler ve maskeler yapılır. Ayrıca dayanıklı malzemelerden önlükler kullanılır Devamı

Uyarı Levhaları

2009-08-31 18:21:00

uyarı levhası, uyarı tabelası iş güvenliği levhaları, uyarı levhaları, ikaz levhası, ikaz levhaları, uyarı levhası, uyarı levhaları, güvenlik levhasıUyarı levhaları iş hayatımızın her aşamasında hem kendimizin, hem de diğer çalışanların güvenliği açısından son derece gereklidirler. Çoğu zaman önemsiz gibi görünen, dikkatten kaçabilen şeyler bazen insan hayatına mal olabilecek derecede vahim sonuçlar doğurabilir. Bu aşamada uyarı levhaları aslında gözden kaçmaması, dikkat edilmesi gereken durumlar için bulundurulur ve gerisinde mutlaka bir tecrübe olduğu da unutulmamalıdır. Bir önlem almak, bir uyarıda bulunmak için mutlaka kötü bir kazanın meydana gelmesi beklenmemeli olası tehlikelere karşı bizleri uyaran levhalar dikkate alınmalı ve her iş yerinde işin içeriğine uygun olarak doğru yerlerde yer almalıdırlar. Levhaların içerdiği uyarıların dikkate alınmasını sağlamak da hem çalışanın hem de işverenin sorumluluğu içindedir. Risk alanını, durumunu, derecesini bildirmek işverenler için yasal bir yükümlülüktür. Örneğin şantiye alanına girerken iş elbiseleri ‘nin giyilmesi gibi…Bu da en kolay biçimde gerekli yerlere  koyarak yapılabilir. İnsan hayatı küçük sorumsuzluklar nedeniyle tehlikeye atılmayacak kadar değerli olup, en ufak bir aksaklığın öngörülemeyecek zincirleme sorunlara yol açabileceği de unutulmamalıdır.       Uyarı levhaları çok değişik alanlarda birbirinden farklı uyarıları içerebilir. Kabaca gruplandırdığımızda; tehlikeli durumları gösterenleri, yasaklanmış olan bir eylemi ya da durumu bildirenleri, bir işe başlanmasından önce uyaran, iş elbiseleri ‘nin giyilmesi gerektiğini hatırlatan ve diğer gerekli talimatları hatırlatanları, yer- bölge bildirenleri sık... Devamı

iş güvenliği levhaları

2009-08-31 18:18:00

uyarı levhası, uyarı tabelası iş güvenliği levhaları, uyarı levhaları, ikaz levhası, ikaz levhaları, uyarı levhası, uyarı levhaları, güvenlik levhası İnsanların ve motorlu ya da motorsuz araçların bir arada olduğu trafik ortamında düzen trafik kuralları ve trafik uyarı levhaları ile sağlanır. Kurallar ve o bölgeye özgü trafik levhaları olmasa insanlar ve araçlar birbirlerine nasıl davranacakları konusunda şüpheye düşerler. Kesinliğin olmadığı bir trafik düzeni de kısa bir sürede karmaşaya düşer, kazaların ortaya çıkmasına neden olur. Trafikle ilgili olarak iş elbiseleri ‘nin yanısıra en önemli unsurdur trafik levhaları.      Sabit veya taşınabilir bir levha üzerine yerleştirilmiş ve üzerinde renk, sembol ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik levhalrı yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek, yol, trafik akışı ve çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yayaların ve araçların güvenliğini sağlayacak uyarılarda bulunmak görevini üstlenmişlerdir.Trafik işaret levhaları anlamları ve işlevleri açısından genellikle beş ayrı grupta toplanırlar. Bunlar;Tehlike ve Uyarı İşaretlerini Taşıyan Levhalar :Karayolları ya da demir yollarının yakın çevresindeki tehlikeli durumlara hakkında yaya ya da araç kullananlara uyarı görevi yaparlar. Örneğin; beyaz zemin üzerinde kırmızı bir üçgen ve bu üçgenin içinde kayan bir araba simgesi varsa; yağmur kar, buzlanma ya da benzeri nedenlerle yolda bir tehlike olduğunu ve aracın kayma riski olduğunu bildirir. Aracın hızının azaltılmasını, etkili fren yapılmamasını ve direksiyonun kullanımında ani ve sert hareketler yapılmaması gerektiğini bildirir.Trafik Tanzim İşaretlerini Taşıyan Levhalar :Yasaklama, kısıtlama ve uyulması gereken mecburiyetleri bildiren levhalar, trafik düzenini ve güve... Devamı